Un conte per fer reflexionar a la canalla

 i de pas...ROSA CARAMELO
http://www.scribd.com/full/47331555?access_key=key-1a7eg9iesvr5is933cd6