El poeta Joan Asensi va guanyar els Jocs florals del Vallès