Tertulia-debat sobre el llibre "L'esport en la globalitat humana"

de l'escriptor Joan Sala Vila