El primer concert de l'any al Pla de la Calma de Cardedeu

Dissabte 25/2/12 Concert al Bar-Restaurant Pla de la CalmaL’argentí GASTON POSE cantarà tangos i milongas d’el·laboració pròpia i d’altri.

Per a més informació visiteu el seu web prement sobre la imatge o des d'aquí

VII CONCURS DE POESIA “PEPI PAGÈS”

Un any més la Fundació Oncovallès de Granollers organitza el concurs de poesia "Pepi Pagés"

Us deixo aquí les bases per si us animeu

Bases
1.- El concurs és obert a tots els poetes en llengua catalana.
2.-El concurs consta de dos temes. Es pot participar en tots dos o només en un.

Tema lliure: conjunt de poemes amb un mínim de tres-cents versos i un màxim de quatre-cents. Han de tenir un fil conductor que els doni una certa unitat.


Tema “Conviure amb la malaltia”: un poema d’una extensió mínima de trenta versos i màxima de noranta.


3.- Termini de presentació, el 30 de març del 2012.
S’ha d’enviar amb suport informàtic i tres copies, a Fundació Oncovallès, Av. del Parc 9, 6a. 08402 Granollers.

4.- Premis.- Tema lliure: premi únic de 800€

Tema “Conviure amb la malaltia”: premi únic de 300€

5.- El jurat estarà format per especialistes en literatura catalana i decidirà els problemes que es derivin de la interpretació d’aquestes bases.

6.- La Fundació Oncovallès pública bianualment els poemes premiats recollits en un llibre amb el títol “Oncovallès Poètic”.

7.- La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les bases. Només es tornaran i a contra reemborsament aquelles obres no premiades que siguin reclamades.

8.- El veredicte del jurat es farà públic en la Festa Literària que se celebrarà al juny del 2012.


PATROCINA EL PREMI “PRUNA I FILLS”