dilluns, 7 de juliol de 2008

Temps: Un poema meuL’aigua regalima canal avall,
lenta, parsimoniosa. La pluja
sap que, en arribar al final, l’assecarà
el vent i l'embeurà la terra
per tornar a néixer. No ha de córrer.